Contact Advantech Search Shopping list
  1. 080-363-9494~5
  2. 로그인

SQR-UD4N16G2K6SNCB UDIMM DDR4 2666 16GB 1024x8 (0-85) SAM-C

  1. 작동 온도: 0~85°C
  2. 오리지널 칩 탑재
  3. 고온 고전압 테스트 완료
  4. 100% 스크리닝 테스트
Certifications
CE
Please visit via PC to place order/quote

₩98,000

제품 스펙 확인
Category
Attribute
Value
SQRAM
Capacity
16 GB
SQRAM
Category
DDR4
SQRAM
Clock Speed
2666 MHz
SQRAM
Dimensions(mm)
133.5x31.4
SQRAM
Gold plating on PCB
30µ”
SQRAM
Operational Temperature
0 ~ 85℃
SQRAM
Pins/DIMM
288pin/UDIMM
SQRAM
Voltage
1.2 V +/- 0.06 V
x
연락처

080-363-9494~5

오전 9시 ~ 오후 6시(월~금)

Contact Advantech
원활한 서비스를 위해,이용 약관개인정보취급방침에 동의하여 주십시오